Besiktning av tryckkärl och trycksatta anläggningar

Inom industrin och lantbruket finns det många typer av tryckkärl eller anläggningar som är trycksatta. Trycket i t.ex. ett tryckkärl kan vara mycket högt och om tryckkärlet spricker kan explosionen orsaken förödande skada. Av denna anledning finns det krav på att trycksatta system, enheter eller anläggningar ska kontrollbesiktigas, kontrolleras eller besiktigas med jämna mellanrum

De trycksatta enheter som eventuellt kan beröras av kontrollbesiktningar och är besiktningspliktiga är t.ex.:

Besiktning av tryckkärl
  • Tryckluftstankar
  • Varmvattenberedare
  • Expansionskärl
  • Gasoltank
  • Hydrofor
  • Luftbehållare
  • Kylanläggningar
  • Kokgrytor
  • Pannor

Till trycksatta enheter kan behållare, rör, slangar, tankar eller kärl räknas. En viktig del i besiktningarna är att kontrollera svetsar och fogar.

Kontrollbesiktningar av Tryckluftstankar

Trycksatta tryckluftstankar eller tryckluftsbehållare ska besiktigas om des volym överstiger 1000 barliter. Med barliter menas trycket (bar) gånger volymen (liter).

Denna besiktning ska genomföras med ett intervall av fyra år. Även innan en tryckluftstank större än 100 barliter tas i bruk ska den besiktigas.

Besiktning av Gasolbehållare eller Gasoltankar

En gasolcistern, gasolbehållare eller gasoltank som är på 50 barliter eller mer ska kontrollbesiktigas. Mer att läsa om gasol hittar du här.

Besiktning av Varmvattenberedare

Kontrollbesiktning av trycksatta anläggningar

Varmvattenberedare på 500 liter eller mer ska kontrollbesiktigas vid installation och genomgå återkommande besiktning med ett intervall av 4 år.

Kontrollbesiktning av Hydrofor

Hydroforer som är på minst 1000 liter ska genomgå besiktning.

Kontroll av Expansionskärl

Expansionskärl med en volym av minst 200 barliter ska kontrollbesiktigas återkommande och vid installationen.

Besiktningsintervall av tryckkärl

Alla tryckkärl eller trycksatta anläggningar ska kontrolleras och besiktigas vart fjärde år för att vara godkända och få användas.

Underlåtelse av kontrollbesiktning av tryckkärl

Om ett lantbruk eller företag underlåter sig att kontrollera tryckkärl kan Arbetsmiljöverket utdöma sanktionsavgifter på mellan 10.000 kr till 100.000 kr.


Allt intressant om kontrollbesiktning

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om kontrollbesiktning men också en del kul och lustigt om bilprovning och fordonsbesiktning.Meny - Kontrollbesiktning
Till förstasidan på www.kontrollbesiktning.topHögst upp på sidan kontrollbesiktningLängst ned på sidan fordonsbesiktning
SverigeUtomlandsFöretagNyheter