Energideklaration

Energibesiktning

En energideklaration är en handling som beskriver hur energieffektivt ett hus eller en fastighet är. Dessutom ger en bra energideklaration tips och vägledning hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan spara energi.

Underlag för en energideklaration

För att energideklarationen ska bli så korrekt som möjligt ska fastighetsägaren ta fram dokument och underlag som kan ligga till grund för energideklarationen. Detta kan vara handlingar och dokument så som:

 • Byggnadsritningarna inklusive rördragningar, elinstallationer och ventilation
 • Ombyggnationer
 • Värmesystem samt förbrukning av el, olja, fjärrvärme, vatten, pellets, m.m. för de senaste 5 åren
 • Fläktar och fläktsystem
 • Antal lägenheter, antal badrum, boyta
 • Antal boende
 • Om radonmätning har genomförts
 • Ifall fastigheten har komplementbyggnader som garage, attefallshus eller friggebod.

Innehållet i energideklarationen

En energideklaration ska innehålla följande:

Energibesiktning
 • Typ av hus
 • Byggnadsår
 • Adress och fastighetsbeteckning
 • Fastighetens ägare
 • Totalt uppvärmd yta i m²
 • OVK status, Obligatorisk VentilationsKontroll
 • Radonmätning och resultat
 • CO2-indikator (kg/m²•år)
 • Byggnadens energiprestanda
 • Energijämförelse med andra likvärdiga byggnader
 • Rekommendationer gällande kostnadseffektiva åtgärder i syfte att förbättra byggnadens energiprestanda och inomhusmiljö

Byggnadens energiprestanda

En byggnads energiprestanda är ett jämförelse tal som beskriver hur mycket energi per kvadratmeter, kWh/m² byggnaden förbrukar per år. Byggnadens energiprestanda korrigeras med avseende på årets temperatur.

I begreppet energi räknas alla energiformer in så som:

Energibesiktning
 • Uppvärmning med fjärrvärme
 • Uppvärmning med olja
 • Uppvärmning med pellet
 • Förbrukning för värmepump, bergvärmepiump eller luftvärmepump
 • Uppvärmning med andra energislag
 • Elektricitet till värme, fläktar, pumpar, belysning, matlagning och övrigt som alstrar energi inomhus
 • Vatten, både kall- och varmvatten

Blankett - Energideklaration

Fastighetsägarna har en bra blankett på nätet för energideklaration. Här hittar du blanketten för energideklaration.


Allt intressant om kontrollbesiktning

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om kontrollbesiktning men också en del kul och lustigt om bilprovning och fordonsbesiktning.Meny - Kontrollbesiktning
Till förstasidan på www.kontrollbesiktning.topHögst upp på sidan kontrollbesiktningLängst ned på sidan fordonsbesiktning
SverigeUtomlandsFöretagNyheter